Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Us?ugi dekarskie Tech-Serwis Szczecin

Specjalizacj? firmy Tech-Serwis s? us?ugi:

 • remonty dachów p?askich (papowych)
 • krycie pap? termozgrzewaln? (wentylacyjn?, nawierzchniow?, podk?adow?)
 • uk?adanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap? RDI - rolowana dachówka Icopal 3D
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, gara?y podziemnych itp.
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • monta? okien po?aciowych na dachach p?askich z zastosowaniem podstaw podnosz?cych k?t
 • monta? ?wietlików, klap dymowych oraz pasm ?wietlnych
 • monta? ?wietlików rurowych
 • docieplanie stropodachów styropap?, styropianem,we?n?
 • od?nie?anie dachów
 • deskowanie, obijanie p?ytami OSB oraz sklejk?
 • monta? rynien i rur spustowych
 • monta? opierze? blacharskich
 • uk?adanie systemów przeciwoblodzeniowych
 • instalacja odgromowa na dachach papowych
 • monta? solarów na dachach p?askich

Przed przyst?pieniem do prac dokonujemy pomiarów i obliczamy zapotrzebowanie na materia? oraz wykonujemy kosztorys. Ponadto pomagamy naszym zleceniodawcom w doborze odpowiednich technologii i materia?ów.

 do góry
Us?ugi dekarskie:
 • remonty dachów p?askich
 • krycie pap? termozgrzewaln?
 • uk?adanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap? RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, gara?y
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • monta? ?wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od?nie?anie dachów
 • deskowanie, obijanie p?ytami OSB, sklejk?
 • monta? rynien i rur spustowych
 • monta? opierze? blacharskich
wi?cej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

us?ugi dekarskie: uk?adanie dachów, krycie pap?, uk?adanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, gara?y, monta? ?wietlików, rynien, opierze? blacharskich, krycie pap? RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach p?aski, papa termozgrzewalna, dach papowy.