Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Usługi dekarskie Tech-Serwis Szczecin

Specjalizacj± firmy Tech-Serwis s± usługi:

 • remonty dachów płaskich (papowych)
 • krycie pap± termozgrzewaln± (wentylacyjn±, nawierzchniow±, podkładow±)
 • układanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap± RDI - rolowana dachówka Icopal 3D
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, garaży podziemnych itp.
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • montaż okien połaciowych na dachach płaskich z zastosowaniem podstaw podnosz±cych k±t
 • montaż ¶wietlików, klap dymowych oraz pasm ¶wietlnych
 • montaż ¶wietlików rurowych
 • docieplanie stropodachów styropap±, styropianem,wełn±
 • od¶nieżanie dachów
 • deskowanie, obijanie płytami OSB oraz sklejk±
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż opierzeń blacharskich
 • układanie systemów przeciwoblodzeniowych
 • instalacja odgromowa na dachach papowych
 • montaż solarów na dachach płaskich

Przed przyst±pieniem do prac dokonujemy pomiarów i obliczamy zapotrzebowanie na materiał oraz wykonujemy kosztorys. Ponadto pomagamy naszym zleceniodawcom w doborze odpowiednich technologii i materiałów.

 do góry
Usługi dekarskie:
 • remonty dachów płaskich
 • krycie pap± termozgrzewaln±
 • układanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap± RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, garaży
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • montaż ¶wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od¶nieżanie dachów
 • deskowanie, obijanie płytami OSB, sklejk±
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż opierzeń blacharskich
więcej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

usługi dekarskie: układanie dachów, krycie pap±, układanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, garaży, montaż ¶wietlików, rynien, opierzeń blacharskich, krycie pap± RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach płaski, papa termozgrzewalna, dach papowy.