Tech-Serwis  »  dekarz Szczecin  »  tel.: 605 560 092  »  e-mail: biuro@tech-serwis.biz

Realizacje Firmy Tech-Serwis


 Zmiana pokrycia dachu domu jednorodzinnego w Danii
Dach wielospadowy obito sklejk± i rozpoczęto układanie papy termozgrzewalnej podkładowej
Dach pokryty pap± podkładow±, w koszu ułożono już papę nawierzchniow±
Na połaciach dachu rozpoczęto grzanie drugiej warstwy papy Połacie dachu oraz kosz z profesjonalnie ułożon± pap± zgrzewaln± Ukończony remont dachu: zamontowano rynny, wykonano docieplenie wełn± mineraln±, ułożono sklejke oraz dwie warstwy papy Dach wielopołaciowy pokryty pap± termozgrzewaln± firmy Icopal


 Wykonanie docieplenia dachu domu - Szczecin
Stary dach domu jednorodzinnego pokryty pap± na lepik, przed przyst±pieniem do prac blacharsko dekarskich
Transport materiałów dekarskich (papa, styropapa) na dach za pomoc± windy dekarskiej
Dach przygotowany do docieplenia styropap± Na dachu zamontowano rynny PVC, ułożono płyty PWS, papę podkładow± G200 oraz rozpoczęto krycie pap± nawierzchniow± Dach podczas krycia pap± termozgrzewaln± nawierzchniow±, komin przed wykonaniem obróbki z papy obłożony klinami z wełny mineralnej  

 

 Remont dachu bloku mieszkalnego Spółdzielnia Zachęta - Szczecin
Inwestycja przed realizacj±
realizacje->3 przed real
realizacje->3po real realizacje->3po real1 realizacje->3 po real  

 

 Montaż okien połaciowych w kamienicy - Szczecinie.
Inwestycja przed realizacj±
Przed realizacj±
Wymiana okien połaciowych trakcie realizacji Realizacja wymiany okien połaciowych w trakcie Okna połaciowe po realizacji prac Okna połaciowe po realizacji prac

 

Renowacja dachu budynku Spółdzielni Zachęta w Szczecinie
Renowacja dachu bloku ieszkalnego po realizacji
Po realizacji
Renowacja dachu bloku po realizacji Renowacja dachu po realizacji Blok mieszkalny renowacja dachu po realizacji  

 

 Remont dachu magazynu głównego ENEA S.A. -Szczecin
dach po zagruntowaniu
dach po zagruntowaniu
w trakcie krycia pap± wentylowan± po zakończeniu remontu realizacje->6 po real  

 

 Wykonanie nowego pokrycia dachu SEC Sp.zo.o.Ciepłownia D±bska
przed ułożeniem nowego pokrycia
dach na ciepłowni przed kryciem pap± wentylowan± Termik
realizacje->7po real realizacje->7po real1 budynek sprzętu ciężkiego po wykonaniu renowacji  

 

 Izolacja stropodachów-Osiedle Klonowe Zacisze w Szczecinie
Dachy płaskie po położeniu papy podkładowej
Podczas układania papy podkładowej
Klonowe Zacisze - podczas krycia pap± nawierzchniow± Stropodachy po wykonaniu izolacji Stropodachy po pokryciu dwiema warstwami papy  

 

 Krycie dachu pap± wentylowan± ENEA  S.A. w Węgorzynie
Dach ENEA po zagruntowaniu mas± Siplast Praimer
Dach Stacji Elektroenergetycznej w wtrakcie krycia pap± wentylowan± Termik Icopal
Dach ENEA Węgorzyno w trakcie remontu Dach w Węgorzynie po wykonaniu nowej izolacji ENEA Węgorzyno dach pokryty pap± wentylowan± Termik Icopal Ukończone krycie dachu Stacji Elektroenergetycznej w Węgorzynie

 

Remont dachu budynku biurowego SEC Sp.z o.o. - Szczecin
Dach budynku biurowego SEC przed kryciem pap± termozgrzewaln±
Budynek biurowy przed ułożeniem nowego pokrycia z papy
Dach po zamontowaniu rynien oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy zgrzewalnej Na dachu biurowca SEC Sp.z o.o. wykonano obróbki wentylatorów pap± zgrzewaln± Dania inwestycja po wykonaniu prac. Dania inwestycja po wykonaniu prac.

 

 Kompleksowy remont dachu Siedziby Rejonu G.D.D.K.i A.- Szczecin
Budynek garażowy przed wykonanim remontu dachu
Dach garażowca w trakcie realizacji
Krycie dachu pap± termozgrzewaln± Dach biurowca G.D.D.K.i A. NA ul. Pomorskiej w trakcie renowacji Na dachu Siedziby Rejonu podwyższono kominy i wykonano nowe czapy Dach pokryty now± pap±, wymieniono rynny, instalację odgromow± oraz wstawiono wyłaz dachowy Awak

 do góry
Usługi dekarskie:
 • remonty dachów płaskich
 • krycie pap± termozgrzewaln±
 • układanie gontów bitumicznych
 • krycie dachów stromych pap± RDI
 • izolacja balkonów i tarasów
 • izolacja pozioma fundamentów, garaży
 • dachy odwrócone i tzw. dachy "zielone"
 • montaż ¶wietlików
 • docieplanie stropodachów
 • od¶nieżanie dachów
 • deskowanie, obijanie płytami OSB, sklejk±
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż opierzeń blacharskich
więcej »          
Partnerzy:
 
Nasza oferta:

usługi dekarskie: układanie dachów, krycie pap±, układanie gontów, remonty dachów, izolacja balkonów i tarasów, fundamentów, garaży, montaż ¶wietlików, rynien, opierzeń blacharskich, krycie pap± RDI, dachy odwrócone, dachy 'zielone', docieplanie stropodachów, dach płaski, papa termozgrzewalna, dach papowy.